Tolkning

Vi tilbyder tolkning på de fleste sprog og dialekter. Siden 1986 har vi leveret tolkning til store og små offentlige institutioner, et bredt spektrum af erhvervslivet samt privatpersoner. Hver dag har vi tolkninger, blandt andet på hospitaler, i kommuner og ved retssager. Vi hjælper også virksomheder og organisationer med tolkning til fx internationale konferencer, forhandlinger og møder. Alle vores tolke er modersmålstolke og/eller uddannede inden for de sprog, de tolker på. Det betyder, at de arbejder med en tidssvarende terminologi og holder sig ajour med udvikling inden for politik, kultur og samfund i ind- og udland.

Når en tolk indkaldes kan det være med kort varsel eller til en sag, som tolken har kendskab til i forvejen. Som tolkebruger får du det bedste resultat ud af tolkningen, når tolken kender så meget som muligt til konteksten for samtalen. Det sikrer, at tolken kan forberede sig på emnet og fagterminologien. Hvis der findes skriftligt materiale, fx ved en retssag, er det hensigtsmæssigt, at tolken får adgang til materialet, som behandles i retssalen. Alle vores tolke er naturligvis underlagt tavshedspligt og har altid gennemgået et rekrutteringsforløb hos os, inden de kommer ud til kunden. Under rekrutteringsforløbet afprøves tolkens sproglige færdigheder og har en samtale med en erfaren tolk.

Hvilke forskellige typer af tolkninger kan vi tilbyde dig?

Uanset hvilken sproglig udfordring du står overfor, vil vi heller end gerne hjælpe både med rådgivning og selve opgaveløsningen fra start til slut. Vi tilbyder derfor fem forskellige typer af tolkninger for at sikre den største fleksibilitet i dine arbejdsopgaver:

Fremmødetolkning

Ved bestilling af en fremmødetolkning møder tolken fysisk op på en ønsket adresse. Det kan bl.a. være ved en statslig institution, privat hjemmebesøg eller på virksomhedens kontorer. Tolken kommer til at assistere dig i alle dine daglige opgaveløsninger, hvor der opstår sprogbarrierer. Så din arbejdsgang er den samme, om det er et forretningsmøde med en potentiel kunde, en lægekonsultation eller retssag, og tolken kommer til at fungere som bindeleddet, der skaber forståelse både sprogligt som kulturelt.

Vores primære arbejdsområde er Sjælland, men vi løser mange opgaver i hele landet, og vores tolke når ud til hele Danmark.
Når der ønskes at bestille en tolk til fremmøde, er det en god idé at have følgende oplysninger klar:
Dato, starttidspunkt for tolkningen og i hvor lang tid tolken ønskes.
Sproget for tolkningen. Hvis ikke dette vides står vores tolkekoordinatorer altid klar med rådgivning. Stedet hvor tolkningen skal finde sted. Andre specifikationer eller ønsker fra din side, som kan hjælpe os med at finde det helt rette match mellem dig og tolken.

Telefontolkning

Telefontolkning kan være en god løsning ved akut behov for tolkebistand, eller hvis ikke det er muligt for tolken til at være fysisk tilstede under tolkningen. Dette kan fx være tilfældet ved nichesprog, hvor tolkesituationen foregår i modsatte ende af landet, end hvor tolken bor. Når der bestilles tid til telefontolkning vender vi tilbage i god tid med et telefonnummer til den tolk, der vil sidde klar til at tolke på det ønskede tidspunkt.

Telefonen skal sættes på medhør, når der ringes op. Telefonen skal stå eller ligge mellem samtalepartnerne. Benytter man en mobiltelefon, bør denne ligge på et blødt underlag, da skramlen med stole og tasten på tastaturer kan overdøve samtalen. Ved telefontolkning benyttes altid konsekutiv tolkning dvs. korte klare sætninger, hvor tolken oversætter i pausen efter hver endt sætning.

Videotolkning

Tolkegruppen er leveringsdygtig i videotolkning på alle de sprog, der fremgår af vores hjemmeside. Tolkegruppen bruger integreret video som betyder at dem der skal til video tolkning modtager et link. Dette link kan der så trykkes på når tolkningen skal foregå og videomødet køre direkte i browseren uden yderligere plugin. Det er nemt.

Erhvervstolkning

Erhvervstolkning er tolkning af længere varighed og kompleksitet. En erhvervstolk kan anvendes ved virksomhedsmøder, handelsdelegationer fra udlandet, forskellige typer konferencer m.m. Vores tolke er specialiseret inden for forskellige områder, hvorfor vi kan tilbyde kvalitetstolkning til en bred vifte af brancher og fagområder.

I forbindelse med tolkningen tilbyder vi desuden udlejning af diverse udstyr i relation til tolkeanlæg mv. Vores løsninger kan således skræddersyes til lige netop jeres behov som virksomhed.

Vores kompetente medarbejdere står altid til rådighed med den vejledning, du ønsker, og hjælper din virksomhed gennem hele processen både inden, under og efter tolkningen.

Simultan- & konferencetolkning

Simultantolkning er vores løsning, hvor tolken oversætter samtalens indhold løbende, mens der bliver talt. Denne form for tolkning benyttes oftest ved interviewsituationer, hvor spontane reaktioner og svar er vigtige, under konferencer og i retssale, hvor tolkene kan sidde i lydtætte bokse. Simultantolkning er en yderst effektiv men også krævende tolkeform både for tolken og tolkebrugeren.

Derfor anbefales denne form for tolkning kun for personer, som har anvendt en tolk før, da den konstante “summen” fra tolken godt kan virke distraherende. Herudover skal der gøres opmærksomt på, at simultantolkene altid arbejder parvis, idet de kun tolker i intervaller af 20 minutters varighed pga. tolkningens grad af høj intensitet.

Hvisketolkning

Denne form for simultantolkning benyttes ofte i retssale eller ved konferencer, hvor kun et par af deltagerne har behov for tolkebistand. Tolken oversætter samtidig med, at han/ hun lytter til taleren. Der tolkes med lav stemme, så andre ikke forstyrres – deraf ordet hvisketolkning. Tolken er udstyret med lydfølsom mikrofon, og de delegerede, der har brug for oversættelse får udleveret trådløse hovedtelefoner.

Hvis der er tale om flere end 15-20 personer, der har brug for tolkning og oversættelse, anbefaler Tolkegruppen, at man vælger en tolkeboks. Her er vores oversættelsesbureau leveringsdygtig i både hvisketolkeanlæg samt tolkebokse. Se også konferencetolkning.